Start onderzoek haalbaarheid/ enquête Parkpodium

In het onderstaande stuk hebben wij de bewoners van Zevenkamp gevraagd hoe zij denken over een Parkpodium. Wij hebben de plannen die wij hebben ontwikkeld uit gelegd op de website en in een schrijven met een enquête aan de alle bewoners. Daarnaast hebben we een bewonersavond gehouden op 10 juni 2010 in het LCC en daar samen met bewoners gediscussieerd over de verschillende mogelijkheden.

Wollefoppengroen & co heeft al langer verschillende ideeën om een meer culturele functie in het Wollefoppenpark gestalte te geven middels een plaats met een permanent karakter. Vanuit dat oogpunt heeft Wollefoppengroen & co, samen met de jongerenwerker van Zevenkamp, bewoners, kunstenaars en de cultuurscout van de deelgemeente Prins Alexander gekeken naar de verschillende mogelijkheden die het Wollefoppenpark biedt.
Op deze manier is eerst gekeken naar een geschikte locatie en heeft een kunstenaar een echt Parkpodium ontworpen. Een ontwerp waarbij de nadruk lag op het open karakter dat het moet uitstralen en waarbij optimaal gebruik gemaakt dient te worden van de plek die wij in gedachte hebben.Met name in het park nabij het Cultureel Centrum Orion zien we mogelijkheden voor een Parkpodium.In een samenwerkingsverband tussen de deelgemeente, Wollefoppengroen & co, een aantal jongeren o.l.v. de jongerenwerker en de BOZ (bewonersorganisatie Zevenkamp) is besloten een plan te ontwikkelen voor het realiseren van een Parkpodium in het Wollefoppenpark.

plaats

Dat plan is nu geheel klaar waardoor het tijd is om het voor te leggen aan de bewoners van Zevenkamp en met hen te bespreken. Wollefoppengroen & co vindt het erg belangrijk om van de bewoners te horen wat zij van het plan vinden. Om de mening van de bewoners goed in beeld te krijgen heeft Wollefoppengroen & co een draagvlak onderzoek ontwikkeld. Een eerste stap in dit onderzoek is de huis aan huis verspreiding in week 21 van een enquête in de wijk Zevenkamp.

Vul hier de enquête digitaal in en maak kans op € 50,- !

'Rectificatie: in de enquête staat per ongeluk vermeld dat deze mede mogelijk gemaakt is door Woonbron. Dit is niet het geval.'

Een tweede stap bestaat er uit dat er vervolgens een bijeenkomst georganiseerd door Wollefoppengroen & co waarmee we ons plan, waar nodig, verder kunnen toelichten en waar bewoners met elkaar onder begeleiding van deskundigen over het plan kunnen praten.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 juni a.s. in LCC Zevenkamp zaal 8.
De deur gaat open om 20:15 uur waarna we van 20:30 tot 22:00 uur van gedachten kunnen wisselen.

Lees hier binnenkort het verslag van de avond.

UITLEG

Zoals u wellicht weet heeft Wollefoppengroen & co zich ten doel gesteld om zich in te zetten voor het opknappen van het Wollefoppenpark en omgeving, met behoud van de bestaande groene waarden. Naast het bouwen van het vleermuisonderkomen, het ophangen van uilenkasten, het neerzetten van een ooievaarswiel en het realiseren van de plaatsing van nieuwe parkbanken e.d., hebben wij vooral ook nagedacht over hoe het Wollefoppenpark er in de toekomst uit kan zien.

Een Parkpodium past prima in het cultuurgedeelte van het park denken wij en zien het voor ons dat door een gevarieerd cultuurprogramma op het podium, de bewoners van Zevenkamp ook hierdoor met elkaar in contact komen. Wij vinden het ook belangrijk dat er een podium komt waarbij de programmering mede verzorgd wordt door jongeren, die hiermee kunnen laten zien dat hun cultuur een podium verdient. De samenwerking met de jongerenwerker en de jongeren is tijdens het proces tot nu toe goed verlopen en wij gaan er vanuit dat zij deze kans zullen grijpen.
Bekijk hier het filmpje van het ontwerp.