Onze geschiedenis

Begin 2005 werden de bewoners van Zevenkamp opgeschrikt door een krantenartikel wat melding maakte van het feit dat de deelgemeente plannen tot bebouwing van delen van het Wollefoppenpark in Rotterdam Zevenkamp onderzocht om, mede op deze manier, geld te genereren voor groot onderhoud van het park.
Binnen vier dagen spraken 766 gealarmeerde bewoners zich middels een handtekening uit tegen bebouwing.
 
In 2005 heeft ds+V Rotterdam de mogelijkheden om het Wollefoppenpark op de knappen d.m.v. : beperkte- , gedeeltelijke- of intensieve bebouwing onderzocht.  
Hieruit is gebleken dat bebouwing niet wenselijk is voor het park en tevens dat dit gezien de hiervoor noodzakelijke, ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur niet rendabel is.
De deelgemeenteraad heeft aan de hand van dit onderzoek op 3 januari 2006 een unaniem raadsbesluit genomen om niet te bouwen in het Wollefoppenpark en te zoeken naar externe gelden om het park op te knappen.
Bewoners hadden succesvol een TEGENactie georganiseerd, maar stelden zich ook de vraag 'waar zijn wij eigenlijk VOOR?'. Dit was de start van een bijzondere initiatiefgroep die ging kijken hoe zij hun eigen leefomgeving konden verbeteren en mede vormgeven.
 
Op 25 september 2006 is Wethouder Lucas Bolsius op bezoek geweest in het Wollefoppenpark. Dit was een initiatief van bewoners, Orion en de deelgemeente.
In het najaar van 2006 is naar aanleiding van dit bezoek de naam van de initiatiefgroep Wollefoppengroen & co ontstaan om een beter aanspreekpunt te vormen voor de gemeente en andere instanties.
 
Daarna heeft Wollefoppengroen & co (WFG) intensief samengewerkt met de deelgemeente Prins Alexander en de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam om onderhoud en gedeeltelijke renovatie van het park te verwezenlijken. Daarbij is de entree van het park opgeknapt. De deelgemeente investeerde hierin € 500.000,-.
 
De gemeente Rotterdam kwam in 2007 met de vernieuwde stadsvisie 2030. Hierin staat de visie van de stad Rotterdam tot 2030 omschreven. In het Wollefoppenpark en tevens het Ommoordse Veld was weer sprake van bebouwing. Uiteindelijk is na een unaniem gesteunde motie de eventuele bebouwing uit de stadsvisie 2030 geschrapt.
 
In het voorjaar van 2007 heeft Wollefoppengroen & co de verkiezing van het beste idee van Zevenkamp gewonnen waarmee een bedrag van € 25.000,- werd binnengehaald om onze plannen te verwezelijken:
-          het opstellen van een eindplan met verbeteringen voor het Wollefoppenpark;
-          het maken van een website om deze verbeteringen te toetsen bij de bewoners;
-          het aanbrengen van een vleermuisonderkomen;
-          het aanbrengen van uilenkasten;
-          het aanbrengen van enkele zitbanken.
De realisatie van deze plannen is uitgevoerd volgens plan en de kosten zijn door diverse sponsoring bijzonder laag gebleven.

Tijd voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. De focus werd gelegd op het Manifestatieveld, een groot stuk kijkgroen midden in de wijk dat nauwelijks werd gebruikt.
Er werden plannen gemaakt met bewoners om een parkje aan te leggen en die plannen werden voorgelegd aan de deelgemeente, de Stedenbouwkundige dienst en Gemeentewerken. Dat monde uit tot het indienen van een van de eerste burgerinitiatieven.
Op zoek naar financiering kwam de groep in september 2010 terecht op de conferentie Food in the City and daarmee werd de groep sterk beïnvloed door het nieuwe fenomeen 'Stadslandbouw'. Door Christiane Willekens werd ons duidelijk gemaakt dat Tuinen mensen verbinden en dat mensen daar hun handen in de grond steken en zich zo verbinden met de aarde, met de plek en met elkaar.
Binnen twee weken werden de plannen van het parkje aangepast en werd alle aanplant als eetbaar ingeplant. Toen werd het plan voor het Eetbaar Park gelanceerd en het zou tot
2013 duren tot alle werkzaamheden mbt het Eetbaar park werden afgerond en de Moestuin ingezaaid kon worden. Hieronder nog enkele hoogtepunten:

- Eind maart 2011 worden de eerste cirkels van de Proeftuin gemaakt.
  Hiermee wordt de eerste stap gezet naar ons Eetbaar Park!
- mei 2011 eerste Vleermuizenloop door het Wollefoppenpark
- juni 2011 wordt de Kas gebouwd
- maart 2012 WFG wint de eerste Rabo Stadslandbouw Award!
- april 2013 meer dan 1000 kinderen op het veld en de bomen in het fruitdoolhof
  worden geplant door zesdeklassers
- juni 2013 is de bijenstal helemaal klaar
- 9 november 2013 Boomplantdag in het Eetbaar Park
- 2014 is het eerste jaar van de grote moestuin in het Eetbaar Park
  en we maken plannen voor het gebouwtje dat er nog moet komen...